UWAGA! działalność sklepu internetowego zawieszona do odwołania.
domena www.swiatbhp.eu jest na sprzedaż.

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
Producent
Towar dnia
Regulamin sklepu.
Regulamin sklepu internetowego www.swiatbhp.eu
 
Sklep internetowy swiatbhp.eu dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy niniejszym regulaminem a ww. Ustawą pierwszeństwo mają przepisy Ustawy i należy je stosować.
 
1. Postanowienia ogólne.
Sklep internetowy swiatbhp.eu, działający pod adresem www.swiatbhp.eu prowadzony jest przez firmę Świat BHP Polska Mariusz Sowiński z siedzibą w Sosnowcu 41-200 ul. Plonów 22 NIP: 644-216-36-24, Regon: 270688300. Miejsce wykonywania działalności dotyczącej sklepu internetowego, adres do doręczeń: Świat BHP Polska oddział Czeladź ul. Bytomska 25, Czeladź telefon stacjonarny, fax:
32 263-40-30 adres mailowy: sklep@swiatbhp.eu
Niniejszy regulamin jest skierowany do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego www.swiatbhp.eu
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Świat BHP Polska Mariusz Sowiński. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz zakresie przedstawionym w Polityce Prywatności umieszczonej na stronach sklepu.
 
2. Usługi dostępne w sklepie
Formularz zamówienia – umożliwia dodanie produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym www.swiatbhp.eu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu kroków:
Dodanie produktu do koszyka, podanie ilości, kliknięcie przycisku złóż zamówienie, wybranie metody dostawy i płatności, uzupełnienie formularza ‘dane zamawiającego’ - niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Konto – sklep oferuje możliwość utworzenia konta użytkownika. W tym celu należy dokonać rejestracji użytkownika korzystając z odpowiedniej zakładki na stronach sklepu.


Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym sklepu swiatbhp.eu: komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Internet Explorer lub Opera lub Chrome lub Safari w aktualnych wersjach, zalecana rozdzielczość ekranu 1366x768px lub wyższa, włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 
3. Składanie zamówień
Zawarcie umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym www.swiatbhp.eu
Cena produktu widoczna w sklepie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (oznaczona jako ‘z VAT’), oraz cena podana w złotych polskich bez podatku VAT (oznaczona jako ‘netto’)
O łącznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat (w sposób automatyczny) o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zawarcie umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie komunikatem mailowym i przekazuje zamówienie do realizacji.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi ww. wiadomości mailowej. Szczegóły takiego zamówienia są też utrwalone w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.
 
 
4. Metody i terminy płatności
W sklepie internetowym swiatbhp.eu udostępnia się następujące sposoby płatności z tytułu umowy Sprzedaży:
Płatność pobraniowa (przy odbiorze przesyłki),
Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy Świat BHP Polska Mariusz Sowiński numer rachunku bankowego : ING Bank Śląski o/Sosnowiec Nr : 67105013601000009074672560 W tytule przelewu prosimy o podanie treści: "swiatbhp.eu numer zamówienia: xxxx". 
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności pobraniowej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
 
5. Metody, terminy dostawy i odbioru produktu
Towar jest dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wysyłamy towaru poza granice kraju. Dostawa produktu jest odpłatna, chyba, że umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w regulaminie, oraz w trakcie składania zamówienia. Metody dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paletowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Bytomska 25 Czeladź od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu podano krótszy termin. W przypadku wybrania produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu wylicza się w następujący sposób:
W przypadku przedpłaty – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy
W przypadku pobrania – od dnia złożenia zamówienia
W przypadku gotówki przy odbiorze osobistym – od dnia złożenia zamówienia
W przypadku wybrania odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient informowany jest przez sprzedawcę poprzez wysłania wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej.
Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów, czasu dostarczenia przez przewoźnika i wybranej firmy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, żeby ten czas był jak najkrótszy.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Podczas odbioru przesyłki kupujący powinien dokładnie sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.
Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.
W ciągu 1-2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia otrzymacie Państwo informację, w jakim czasie zamówienie zostanie przez nas zrealizowane.
Automatyczne przyjęcie zamówienia przez swiatbhp.eu nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Informację o terminie realizacji zamówienia, dacie nadania przesyłki oraz numerze listu przewozowego przesyłki otrzymacie Państwo za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność zamówienia towarów z magazynów producentów, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu dostawy z magazynu producenta. W takich wypadkach podajemy Państwu orientacyjny czas realizacji zamówienia.
Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 9.00-18.00 do Klientów indywidualnych oraz w godzinach 8.00-16.00 do firm. Sklep swiatbhp.eu nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia przesyłki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy.
Odbiór osobisty:
Przy odbiorze osobistym nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Koszty transportu:
przesyłka kurierska
20.00 zł (do 30kg)
przesyłka kurierska pobranie
23.00 zł (do 30kg)
list ekonomiczny Poczta Polska
10.00 zł (do 0,5kg)
list priorytetowy Poczta Polska
12.00 zł (do 0,5kg)
paczka pocztowa priorytetowa Poczta Polska
19.00 zł (do 2kg)
 
6. Reklamacja produktu
Dotyczy umów zawartych do 24/12/2014
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.). Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty mail na adres: sklep@swiatbhp.eu;
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
Ww. prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
 
7. Reklamacja produktu
Dotyczy umów zawartych po 24/12/2014
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres:ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty mail na adres: sklep@swiatbhp.eu;
 
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Ww. prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 
8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 
9. Prawo odstąpienia od umowy
Dotyczy umów zawartych do 24/12/2014
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatbhp.eu;
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (np. doręczenia produktu przez Kuriera)
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź
 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.
 
10. Prawo odstąpienia od umowy
Dotyczy umów zawartych po 24/12/2014
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@swiatbhp.eu;
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Bytomska 25, 41-250 Czeladź
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa Odstąpienia od umowy.
 
11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części 
i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 
12. Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
Dane kontaktowe
Świat BHP Polska
Bytom ul.Siemianowicka 95
tel. 503109966
mail. sklep@swiatbhp.eukonto bankowe:
ING Bank Śląski o/Sosnowiec
Nr : 67105013601000009074672560
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
artykuły BHP, odzież robocza, odzież ochronna, chemia gospodarcza, Salon Firmowy BHP Czeladź, wysyłka cały kraj Wykorzystane znaki graficzne producentów zostały przywołane wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią własność swoich prawomocnych właścicieli. Świat BHP Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Wygląd towarów umieszczonych na stronie może nieco odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, a Świat BHP Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z tego tytułu. Produkty w sklepie nie stanowią stanów magazynowych.
© specjalista bhp - www.swiatBHP.eu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.